Vanaf 6 april: structureel onderhoud E34/N49 (Antwerpse Ring – Melsele)

Vanaf zaterdag 6 april 2013 krijgt het wegdek van de E34/N49 tussen de
Antwerpse Ring (R1) en Melsele in de richting van Zelzate een grondig
onderhoud. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vervangt het oude wegdek dat op vele plaatsen slijtage en verzakkingen vertoont. Tijdens de eerste fase (van 6 tot 20 april) wordt het wegdek vernieuwd ter hoogte van de aansluiting van de Antwerpse Ring (R1) met de E34/N49. Aan het complex Sint-Anna moet het verkeer dan in beide richtingen over één versmalde rijstrook. Sommige op- en afritten en de werfzone gaan dicht. In juni zal het structureel onderhoud afgerond zijn.

Signalisatiewerken tijdens weekend van 6 en 7 april
Op zaterdag 6 en zondag 7 april stelt de aannemer de signalisatie op voor de omleidingen en het afsluiten van de eerste werfzone. Vanaf dan wordt de oprit Waaslandhaven-Oost afgesloten en kan het verkeer komende van de Keetberglaan niet langer richting Antwerpen rijden. Om de signalisatiewerken veilig uit te voeren worden sommige op- en afritten van het complex Sint-Anna beurtelings afgesloten en moet het verkeer over een korte afstand over versmalde rijstroken. Afhankelijk van de locatie zullen snelheidsbeperkingen van 50 of 70 km per uur worden opgelegd.

Eigenlijke onderhoudswerken van 8 tot 20 april (fase 1)
Op maandag 8 april start AWV met de eigenlijke onderhoudswerken van de E34/N49. Om de hinder te beperken, zullen die gebeuren in 3 fasen. Tot zaterdag 20 april wordt het wegdek vernieuwd ter hoogte van het op- en afrittencomplex Sint-Anna in de richting van Zelzate. Het verkeer op de Antwerpse Ring (R1) richting E34 wordt vlak voor afrit 7 (Antwerpen-Linkeroever) via een doorsteek in de andere rijrichting gebracht. Daar beschikt het verkeer in beide richtingen over één
versmalde rijstrook. Nog voor afrit 8 (Waaslandhaven-Oost) wordt het verkeer op
de E34/N49 opnieuw via een doorsteek naar zijn oorspronkelijke rijrichting
gebracht.

Tijdelijke sluiting op- en afritten
Het op- en afrittencomplex Sint-Anna ligt in de werfzone en gaat deels dicht om de werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren. Deze gewijzigde verkeerssituatie blijft
van kracht tot zaterdag 20  april, dus gedurende heel de duur van fase 1.

  • Het verkeer op de E34/N49 richting Antwerpen kan niet richting Charles De
    Costerlaan (N49a) rijden. Het volgt een omleiding langs de E17, het complex
    Kruibeke en de Antwerpse Ring (R1).
  • Verkeer op de Charles De Costerlaan (N49a) richting Zelzate kan niet richting Antwerpse Ring (R1), noch richting Gent (E17). Het verkeer komende uit de Waaslandtunnel wordt omgeleid via de Halewijnlaan en de Blancefloerlaan (N70) om via de oprit Kruibeke de E17 op te rijden.
  • De oprit Waaslandhaven-Oost in de richting van Antwerpen wordt afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding langs de Keetberglaan en de oprit Melsele.

Veiligheid tijdens de werken
Tijdens de eerste fase geldt er over het hele traject een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Om de veiligheid van de wegenarbeiders en de algemene verkeersveiligheid te verhogen, zal de politie verscherpte controles uitvoeren. AWV wil de automobilisten zo goed mogelijk waarschuwen bij mogelijke files. Daarom wordt er een filedetectiesysteem ingezet in beide richtingen. Filewaarschuwingen voor de werfzone geven aan hoe ver een bestuurder van de werf verwijderd is. Zo wil AWV kop-staartaanrijdingen vermijden.

Blik op de volgende fases
Het structureel onderhoud van de E34/N49 tussen de Antwerpse Ring (R1) en Melsele richting Zelzate verloopt in drie fases. Aansluitend op deze eerste fase, volgt het stuk van de E34/N49 tot voorbij de oprit Waaslandhaven-Oost (fase 2). Begin juni maakt AWV werk van de laatste 3 kilometer richting Melsele (fase 3). Het
structureel onderhoud van de E34/N49 is de eerste van 4 grote zomerwerven die
dit jaar in de provincie Antwerpen plaatsvinden.

Overzichtskaart EE34/N49 tijdens fase 1 van de werken

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>