Eerste weekend van juni: laatste werken voor onderhoud E34/N49 tussen Antwerpen en Melsele

Tijdens het eerste weekend van juni voert het Agentschap Wegen en Verkeer de derde en laatste fase uit van het structureel onderhoud van de E34/N49
tussen Antwerpen en Melsele. Dan worden de laatste 3 kilometer wegdek onder handen genomen: tussen het complex Waaslandhaven-Oost en Melsele in de richting van Zelzate.

Vanaf vrijdagavond 31 mei 2013 (21.00 uur) tot uiterlijk maandagochtend 3 juni (5.00 uur) wordt het verkeer in de richting van Zelzate omgeleid via de
Keetberglaan naast de snelweg. Het verkeer in de richting van Antwerpen ondervindt geen hinder.

Derde en laatste fase
Sinds 6 april 2013 doet het Agentschap Wegen en Verkeer structureel onderhoud van de E34/N49 tussen Antwerpen en Melsele. Het wegdek in de richting van Zelzate wordt grondig vernieuwd. Tijdens de eerste twee fases werd het deel tussen de
Antwerpse Ring en het complex Waaslandhaven-Oost aangepakt. Nu volgen de laatste 3 kilometer richting Melsele. Tussen het complex Waaslandhaven-Oost en Melsele wordt het bestaande wegdek bedekt met asfalt.

Hinder tijdens de werken
De laatste fase van de onderhoudswerken op de E34/N49 is kort en wordt uitgevoerd in een weekend om de hinder voor het verkeer te beperken.

 • Vanaf vrijdagavond 31 mei (21.00 uur) kan het verkeer op de E34/N49 ter hoogte van de werf niet in de richting van Zelzate rijden. Dat verkeer wordt omgeleid naast de snelweg: via de afrit Waaslandhaven-Oost en de Keetberglaan naar het complex
  Waaslandhaven-Zuid (R2), vanwaar het zijn reis kan voortzetten.
 • Het verkeer op de E34/N49 in de richting van Antwerpen ondervindt geen hinder.

Er worden ook enkele tijdelijke maatregelen genomen om tijdens fase 3 de doorstroming van Waaslandhaven-Oost naar Waaslandhaven-Zuid vlot te doen verlopen:

 • Het is niet mogelijk om vanuit de Canadastraat de Keetberglaan in te rijden.
 • Op de Keetberglaan kan het verkeer komende van Beveren en Kallo niet links afdraaien en de Canadastraat inrijden.
 • De fietsersbrug over de E34/N49 wordt afgesloten voor fietsers komende van Zwijndrecht.

De derde fase van het grote onderhoud van de E34/N49 zal uiterlijk maandagochtend 3 juni 2013 voor de start van de ochtendspits (5.00 uur) afgerond zijn.

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nachtelijke onderhoudswerken in Kennedytunnel op 10 en 11 juni

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert op 10 en 11 juni ‘s
nachts periodieke onderhoudswerken uit in de Kennedytunnel in Antwerpen.

In de nacht van maandag 10 juni op dinsdag 11 juni 2013 wordt gewerkt in de koker richting Gent; in de nacht van dinsdag
11 juni op woensdag 12 juni in de koker richting Antwerpen.

Tijdens de werkzaamheden, die telkens plaatsvinden tussen 21.00 uur en 05.00 uur, wordt het verkeer omgeleid langs de andere tunnelkoker. Overdag is de tunnel altijd open in beide richtingen.

Bron: Belga

 

./.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Onderhoudswerken in Rupeltunnel (A12) in Boom

Wanneer: 5 tot 7 juni 2013

Van 5 tot 7 juni 2013 voert het Agentschap Wegen en Verkeer periodieke onderhoudswerken uit in de Rupeltunnel (A12). Om de hinder voor de weggebruikers beperkt te houden, vinden die ’s avonds en ‘s nachts plaats, tussen 19.30 en 5.30 uur.

Tijdens de nacht van woensdag 5 juni op donderdag 6 juni wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Antwerpen, tijdens de nacht van donderdag 6 juni op vrijdag 7 juni in de koker richting Brussel.

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

Tijdens de werken wordt de betrokken tunnelkoker
afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via het centrum van Boom. Overdag is
de tunnel altijd open in beide richtingen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

E17 richting Gent in Kruibeke even dicht voor afbraak portiek

Wanneer: 30 op 31 mei 2013

Tijdens de nacht van donderdag 30 mei op vrijdag 31 mei 2013 voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de E17 richting Gent. Kort voor de afrit in Kruibeke (afrit 16) wordt een portiek met verkeersborden boven de snelweg verwijderd. De portiek is ongeveer 35 jaar oud en vertoont roestvorming. Tijdens de werken moet het verkeer rekening houden met ernstige hinder. Het wordt ook een tiental minuten opgehouden omdat de snelweg naar Gent even volledig afgesloten moet worden.

De werken starten omstreeks 23 uur en ze verlopen in 4 stappen:

1)   Eerst wordt een groot verkeersbord van de portiek losgemaakt en verwijderd (duur:
ongeveer 1 uur). Tijdens die ingreep wordt de E17 in de richting van Gent ter hoogte van de werf volledig afgesloten. Ook de rijstrook van de afrit Kruibeke gaat dicht. Het verkeer in de richting van Gent wordt voorbij de werf geleid via de pechstrook van de afrit Kruibeke en kan via de oprit Kruibeke de snelweg meteen weer oprijden.

2)   De sokkels van de portiek worden losgemaakt van hun fundering (duur: 1 uur).
Tijdens die ingreep kan het verkeer over de rechterrijstrook voorbijrijden. Ook de rijstrook van de afrit Kruibeke is weer open.

3)   Vervolgens wordt de portiek van zijn sokkel gehaald, gedraaid en op de twee
linkerrijstroken gelegd (duur: 10 minuten). Tijdens die korte ingreep is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De E17 naar Gent en de afrit Kruibeke zijn volledig onderbroken. Het verkeer wordt even opgehouden voor de werf en moet wachten tot er weer een doorgang mogelijk is.

4)   Tot slot wordt de portiekconstructie op de twee linkerrijstroken van de snelweg
gedemonteerd om weggevoerd te worden (duur: ruim 2 uur). Het verkeer naar Gent
moet over 1 rijstrook rijden en de afrit Kruibeke is weer open.

Omstreeks 3.30 uur zijn de werken afgerond en is de E17 naar Gent weer helemaal vrij.

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Eerste weekend van juni: laatste werken voor onderhoud E34/N49 tussen Antwerpen en Melsele

Tijdens het eerste weekend van juni voert het Agentschap Wegen en Verkeer de derde en laatste fase uit van het structureel onderhoud van de E34/N49
tussen Antwerpen en Melsele. Dan worden de laatste 3 kilometer wegdek onder handen genomen: tussen het complex Waaslandhaven-Oost en Melsele in de richting  van Zelzate.

Vanaf vrijdagavond 31 mei 2013 (21.00 uur) tot uiterlijk maandagochtend 3 juni (5.00 uur) wordt het verkeer in de richting van Zelzate omgeleid via de
Keetberglaan naast de snelweg. Het verkeer in de richting van Antwerpen
ondervindt geen hinder.

Derde en laatste fase
Sinds 6 april 2013 doet het Agentschap Wegen en Verkeer structureel onderhoud van de E34/N49 tussen Antwerpen en Melsele. Het wegdek in de richting van Zelzate wordt
grondig vernieuwd. Tijdens de eerste twee fases werd het deel tussen de Antwerpse Ring en het complex Waaslandhaven-Oost aangepakt. Nu volgen de laatste 3 kilometer richting Melsele. Tussen het complex Waaslandhaven-Oost en Melsele wordt het bestaande wegdek bedekt met asfalt.

Hinder tijdens de werken
De laatste fase van de onderhoudswerken op de E34/N49 is kort en wordt uitgevoerd in een weekend om de hinder voor het verkeer te beperken.

 • Vanaf vrijdagavond 31 mei (21.00 uur) kan het verkeer op de E34/N49 ter hoogte van de werf niet in de richting van Zelzate rijden. Dat verkeer wordt omgeleid naast de snelweg: via de afrit Waaslandhaven-Oost en de Keetberglaan naar het complex Waaslandhaven-Zuid (R2), vanwaar het zijn reis kan voortzetten.
 • Het verkeer op de E34/N49 in de richting van Antwerpen ondervindt geen hinder.

Er worden ook enkele tijdelijke maatregelen genomen om tijdens fase 3 de doorstroming van Waaslandhaven-Oost naar Waaslandhaven-Zuid vlot te doen verlopen:

 • Het is niet mogelijk om vanuit de Canadastraat de Keetberglaan in te rijden.
 • Op de Keetberglaan kan het verkeer komende van Beveren en Kallo niet links afdraaien en de Canadastraat inrijden.
 • De fietsersbrug over de E34/N49 wordt afgesloten voor fietsers komende van
  Zwijndrecht.

De derde fase van het grote onderhoud van de E34/N49 zal uiterlijk maandagochtend 3 juni 2013 voor de start van de ochtendspits (5.00 uur) afgerond zijn.

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Afrit Lillo van de R2 ten noorden van Antwerpen gedeeltelijk afgesloten

Van 9 mei tot 17 mei 2013 zal de afrit Lillo (afrit 12) op de R2 in de richting van Nederland gedeeltelijk afgesloten zijn voor het verkeer. Fluxys, de beheerder van de aardgasvervoersinfrastructuur, voert daar dan nutswerken uit.

Tijdens die werken kan de afrit 12 nog gebruikt worden, maar aan het eind van de afrit wordt het verkeer naar de Scheldelaan van zijn normale baan weggeleid en omgeleid naast en over de Frans Tijsmanstunnel. Het wordt zo aan de andere zijde van de R2 op de
Scheldelaan gebracht. Het gaat om een zeer korte omleiding van slechts enkele
honderden meters.

Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, worden de werken onderbroken tijdens de ochtend- en de avondspits. De afrit is op die momenten volledig open voor het verkeer.

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

Posted in Uncategorized | Leave a comment

E34/N49 weer volledig open vanaf uiterlijk zondagochtend

Fase 2 van de grote onderhoudswerken aan de E34/N49 is vroeger klaar dan verwacht. Uiterlijk zondagochtend 5 mei 2013 stelt het Agentschap Wegen en  Verkeer de snelweg tussen de Antwerpse Ring en Melsele weer helemaal open voor het verkeer. Vanaf dan beschikt dat in beide richtingen weer over 2  rijstroken. Ook het complex Waaslandhaven-Oost gaat weer open. Vanaf vrijdagavond 3 mei zal het verkeer op de E34/N49 her en der wel even extra hinder kunnen ondervinden, want de signalisatie moet aangepast worden met het oog op de heropening.

Fase 2 van de werken vroeger klaar dan gepland
Sinds 6 april is het Agentschap Wegen en Verkeer bezig met het structureel onderhoud van de E34/N49 tussen Antwerpen en Melsele. Het wegdek in de richting van Zelzate wordt grondig vernieuwd. Onder meer doordat de aannemer gedurende een groot deel van de werken 7 dagen op 7 en ook ’s nachts heeft doorgewerkt, is de tweede fase van de renovatie vroeger klaar dan gepland. De snelweg zal daarom tijdens de nacht van zaterdag op zondag aanstaande weer helemaal opengesteld worden voor het verkeer. Dat kan in beide richtingen dan weer over twee rijstroken rijden. Ook de oprit en de afrit Waaslandhaven-Oost gaan weer open.

Vanaf vrijdagavond aanpassing signalisatie
Vanaf vrijdagavond (21 uur) voert het Agentschap Wegen en Verkeer de nodige ingrepen uit om de signalisatie en de weg klaar te maken voor de openstelling. Het is mogelijk dat het verkeer her en der op de E34/N49 daardoor kort wat extra hinder zal ondervinden.

Korte fase 3 begin juni
De resterende derde en laatste fase van het onderhoud van de E34/N49 is zeer kort en wordt uitgevoerd in het eerste weekend van juni. Dan worden de laatste 3 kilometer wegdek vernieuwd tussen het complex Waaslandhaven-Oost en Melsele in de richting van Zelzate. Het verkeer in de richting van Zelzate wordt tijdens dat weekend omgeleid via de afrit Waaslandhaven-Oost en de Keetberglaan naar de oprit Melsele. Het verkeer naar Antwerpen ondervindt tijdens de derde fase geen hinder.

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vanaf vrijdag 19 april: fase 2 van structureel onderhoud E34/N49 tussen Antwerpen en Melsele

Duur tweede fase: 19 april tot midden mei

De onderhoudswerken op de E34/N49 tussen de Antwerpse Ring en Melsele in de richting van Zelzate verlopen vlot. Fase 1 is vroeger klaar dan verwacht, waardoor fase 2 al op vrijdagochtend 19 april 2013 van start zal gaan. Tijdens deze tweede fase situeert de werf zich ter hoogte van het complex Waaslandhaven-Oost. Over een afstand van 2 kilometer wordt daar het oude wegdek volledig vernieuwd. Het verkeer richting Zelzate wordt via een doorsteek in de middenberm op de andere rijrichting gebracht. De op- en afrit Waaslandhaven-Oost zijn tijdelijk dicht.  

Tweede fase van 19 april tot midden mei
Sinds 6 april is het Agentschap Wegen en Verkeer bezig met structureel onderhoud van de E34/N49 tussen Antwerpen en Melsele in de richting van Zelzate. Onder meer doordat de aannemer 7 dagen op 7 en ook ’s nachts doorwerkt, is de eerste fase sneller klaar dan aanvankelijk gepland. Fase 2 zal daardoor al op vrijdag 19 april opstarten en, als de weersomstandigheden meezitten, al afgerond zijn midden mei (in plaats van eind mei). De resterende derde en laatste fase is zeer kort en wordt uitgevoerd in het eerste weekend van juni.

Nachtelijke voorbereiding voorafgaand aan 19 april
Tijdens de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 april wordt al de tijdelijke wegmarkering voor fase 2 aangebracht. Ter hoogte van het complex Waaslandhaven-Oost zal er tijdens die nacht in de richting van Antwerpen maar 1 rijstrook beschikbaar zijn. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag wordt ook de nieuwe signalisatie geplaatst. Vanaf vrijdagochtend 6 uur geldt dan de nieuwe verkeerssituatie voor fase 2.

 Werf schuift op
Voor fase 2 schuift de werf op in de richting van Zelzate. Er wordt dan gewerkt ter hoogte van het complex Waaslandhaven-Oost. Het verkeer op de E34/N49 richting Zelzate wordt vlak voor het complex Waaslandhaven-Oost (afrit 8 ) via een doorsteek in de andere rijrichting gebracht. Daar beschikt het verkeer in beide richtingen over één versmalde rijstrook. Na 2 km wordt het verkeer op de E34/N49 opnieuw via een doorsteek naar zijn oorspronkelijke rijrichting gebracht.

 Complex Waaslandhaven-Oost dicht
Het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost ligt in de werfzone. Het wordt afgesloten om de werken in alle veiligheid uit te kunnen voeren. Deze tijdelijke verkeerssituatie geldt tot midden mei. 

 • Het verkeer op de E34/N49 kan niet langer gebruik maken van de afrit Waaslandhaven-Oost richting Keetberglaan. Het verkeer richting Keetberglaan rijdt via de E34/N49 verder tot in Melsele.
 • De oprit Waaslandhaven-Oost in de richting van Antwerpen blijft afgesloten, net zoals tijdens de eerste fase. Het verkeer volgt een omleiding langs de Keetberglaan en de oprit Melsele.

 Het op- en afrittencomplex Sint-Anna, dat deels afgesloten was tijdens fase 1, is vanaf fase 2 weer open. Dat betekent dat het verkeer van de Charles De Costerlaan (N49a) opnieuw richting R1/E17 kan rijden. Ook het verkeer op de E34/N49 kan opnieuw naar de Charles De Costerlaan (N49a). Autobestuurders komende van de R1/E17 dienen er wel rekening mee te houden dat ze in fase 2 niet langer kunnen voorsorteren richting Keetberglaan.

Veiligheid ter hoogte van de werf

Ter hoogte van de doorsteken geldt er een snelheidsbeperking van 50km/u, elders 70km/u. Om de veiligheid van de wegenarbeiders en de algemene verkeersveiligheid te verhogen, zal de politie verscherpte controles uitvoeren. Om de automobilisten zo goed mogelijk te waarschuwen bij mogelijke files wordt er een filedetectiesysteem ingezet in beide richtingen. Filewaarschuwingen voor de werfzone geven aan hoe ver een bestuurder van de werf verwijderd is. Zo wil het Agentschap Wegen en Verkeer kop-staartaanrijdingen vermijden. 

Meer info op www.wegenenverkeer.be (doorklikken naar ‘grote werven’)

Bijlage: bereikbaarheidskaar onderhoudswerken E34/N49 (fase 2)

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vanaf 6 april: structureel onderhoud E34/N49 (Antwerpse Ring – Melsele)

Vanaf zaterdag 6 april 2013 krijgt het wegdek van de E34/N49 tussen de
Antwerpse Ring (R1) en Melsele in de richting van Zelzate een grondig
onderhoud. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vervangt het oude wegdek dat op vele plaatsen slijtage en verzakkingen vertoont. Tijdens de eerste fase (van 6 tot 20 april) wordt het wegdek vernieuwd ter hoogte van de aansluiting van de Antwerpse Ring (R1) met de E34/N49. Aan het complex Sint-Anna moet het verkeer dan in beide richtingen over één versmalde rijstrook. Sommige op- en afritten en de werfzone gaan dicht. In juni zal het structureel onderhoud afgerond zijn.

Signalisatiewerken tijdens weekend van 6 en 7 april
Op zaterdag 6 en zondag 7 april stelt de aannemer de signalisatie op voor de omleidingen en het afsluiten van de eerste werfzone. Vanaf dan wordt de oprit Waaslandhaven-Oost afgesloten en kan het verkeer komende van de Keetberglaan niet langer richting Antwerpen rijden. Om de signalisatiewerken veilig uit te voeren worden sommige op- en afritten van het complex Sint-Anna beurtelings afgesloten en moet het verkeer over een korte afstand over versmalde rijstroken. Afhankelijk van de locatie zullen snelheidsbeperkingen van 50 of 70 km per uur worden opgelegd.

Eigenlijke onderhoudswerken van 8 tot 20 april (fase 1)
Op maandag 8 april start AWV met de eigenlijke onderhoudswerken van de E34/N49. Om de hinder te beperken, zullen die gebeuren in 3 fasen. Tot zaterdag 20 april wordt het wegdek vernieuwd ter hoogte van het op- en afrittencomplex Sint-Anna in de richting van Zelzate. Het verkeer op de Antwerpse Ring (R1) richting E34 wordt vlak voor afrit 7 (Antwerpen-Linkeroever) via een doorsteek in de andere rijrichting gebracht. Daar beschikt het verkeer in beide richtingen over één
versmalde rijstrook. Nog voor afrit 8 (Waaslandhaven-Oost) wordt het verkeer op
de E34/N49 opnieuw via een doorsteek naar zijn oorspronkelijke rijrichting
gebracht.

Tijdelijke sluiting op- en afritten
Het op- en afrittencomplex Sint-Anna ligt in de werfzone en gaat deels dicht om de werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren. Deze gewijzigde verkeerssituatie blijft
van kracht tot zaterdag 20  april, dus gedurende heel de duur van fase 1.

 • Het verkeer op de E34/N49 richting Antwerpen kan niet richting Charles De
  Costerlaan (N49a) rijden. Het volgt een omleiding langs de E17, het complex
  Kruibeke en de Antwerpse Ring (R1).
 • Verkeer op de Charles De Costerlaan (N49a) richting Zelzate kan niet richting Antwerpse Ring (R1), noch richting Gent (E17). Het verkeer komende uit de Waaslandtunnel wordt omgeleid via de Halewijnlaan en de Blancefloerlaan (N70) om via de oprit Kruibeke de E17 op te rijden.
 • De oprit Waaslandhaven-Oost in de richting van Antwerpen wordt afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding langs de Keetberglaan en de oprit Melsele.

Veiligheid tijdens de werken
Tijdens de eerste fase geldt er over het hele traject een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Om de veiligheid van de wegenarbeiders en de algemene verkeersveiligheid te verhogen, zal de politie verscherpte controles uitvoeren. AWV wil de automobilisten zo goed mogelijk waarschuwen bij mogelijke files. Daarom wordt er een filedetectiesysteem ingezet in beide richtingen. Filewaarschuwingen voor de werfzone geven aan hoe ver een bestuurder van de werf verwijderd is. Zo wil AWV kop-staartaanrijdingen vermijden.

Blik op de volgende fases
Het structureel onderhoud van de E34/N49 tussen de Antwerpse Ring (R1) en Melsele richting Zelzate verloopt in drie fases. Aansluitend op deze eerste fase, volgt het stuk van de E34/N49 tot voorbij de oprit Waaslandhaven-Oost (fase 2). Begin juni maakt AWV werk van de laatste 3 kilometer richting Melsele (fase 3). Het
structureel onderhoud van de E34/N49 is de eerste van 4 grote zomerwerven die
dit jaar in de provincie Antwerpen plaatsvinden.

Overzichtskaart EE34/N49 tijdens fase 1 van de werken

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Antwerpen: Bevrijdingstunnel (A12) enkele nachten dicht voor onderhoudswerk

Van 4 april op 5 april 2013 en van 24 april tot 26 april voert het Agentschap Wegen en Verkeer periodiek onderhouds- en herstelwerk uit in de Bevrijdingstunnel in Antwerpen (A12). Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt alleen ’s avonds en ‘s nachts gewerkt, tussen 19.00 en 6.00 uur. Overdag is de tunnel altijd open.

- Tijdens de nacht van donderdag 4 april op vrijdag 5 april  2013 wordt gewerkt in
de koker richting Brussel. De tunnelkoker wordt afgesloten en het verkeer wordt
bovengronds omgeleid naast de tunnel.

-  Tijdens de nacht van woensdag 24 april op donderdag 25 april 2013 wordt er gewerkt in
beide tunnelkokers. Tijdens de nacht van donderdag 25 april op vrijdag 26 april
2013 wordt er gewerkt in de koker richting Brussel. De betrokken kokers worden
telkens afgesloten en het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer

Posted in Uncategorized | Leave a comment